Sexologie

Definitia sexualitatii

Prin definitie, sexualitatea reprezintǎ totalitatea însuşirilor morfologice, fiziologice şi psihologice care caracterizeaza sexele şi fenomenul sexual şi consta într-un ansamblul de comportamente fizice, psihologice şi relaţionale destinate sa asigure perpetuarea speciei. Cuvântul are semnificaţia de “tǎiat” şi îşi are obârşia în mitul androginului expus de Aristofan în “Banchetul” lui Platon. Zeus, temându-se de androgini, nevrând însǎ sǎ-i suprime, le-a diminuat puterea, secţionându-i în douǎ pǎrţi: femeiascǎ şi bǎrbǎteascǎ.La om, sexualitatea, reproducerea şi dragostea sunt totuşi independente. Fiinţa umana este singurul mamifer care o inventat erotismul şi fantasmele sexuale. Şi singura capabila sa-şi stapâneasca impulsurile sexuale şi sa ţină cont de dorinţele celuilalt. Sexualitatea este „un instinct asociat cu spiritul, exprimând prin aceasta dezvoltarea, descoperirea, creşterea şi expansiunea vieţii însăşi” (F.Antonini). Acest aspect nu este niciodată perceput şi trăit integral din cauza faptului că asupra sexualităţii se exercită o „multitudine de represiuni”, în primul rând de ordin moral şi religios. Din aceste motive atât individul, cât şi grupul social au o permanentă tendinţă de a sublima instinctul sexual.

Leave a Reply