Hartuire sexuala

Ce este hărţuirea sexuală?

Pentru ca un anumit comportament să fie calificat drept hărţuire sexuală, trebuie să îndeplinească mai multe condiţii cumulative:
• să fie un comportament – verbal, nonverbal sau fizic – de natură sexuală
• acest comportament să fie nedorit
• să aibă ca scop sau ca efect atingerea demnităţii persoanei si/sau crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator
• să reprezinte motivaţia pentru o decizie care afectează persoana hartuită
Hărţuirea sexuală este un comportament nedorit, de natură sexuală, care afectează demnitatea femeilor sau bărbaţilor. Acest comportament nedorit cu conotaţie sexuala poate fi de natură fizică, verbală sau non-verbală: cererea unor favoruri sexuale, formularea unor observaţii indecente, comiterea unor gesturi, acţiuni şi presiuni supărătoare pentru persoana cărora se adresează, având ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor. Hărţuirea sexuală apare, cel mai adesea, la locul de muncă şi este considerată uneori ca fiind un comportament normal, din cauza perpetuării unor stereotipuri sexuale tradiţionale. Aceasta forma de hartuire este considerata discriminare bazata pe criteriul de sex, fiind supusa rigorilor Legii nr. 202/19.04.2002, privind egalitatea de şanse si de tratament intre femei si bărbaţi.

Leave a Reply