Pre-determinarea sexului copilului

Cromozomii sunt responsabili de caracterele ereditare. Toate celulele organismului conţin un număr fix de 23 de perechi de cromozomi diploizi (în perechi). Celulele se înmulţesc divizându-se în două, producând deci două noi celule ce conţin fiecare câte 23 de perechi de cromozomi. Acest proces se numeşte mitoza. Spermatozoizii şi ovulele conţin 23 de cromozomi  haploizi (simpli şi capabili de a se uni). Aceasta se realizează printr-un fel de diviziune celulară numită meioză. Aşadar, dacă spermatozoidul fecundează ovulul, celula rezultată în urma unirii lor va avea un număr de 23 de perechi de cromozomi: 23 de cromozomi simplii de origine masculină şi 23 de cromozomi simplii de origine feminină.
Doi dintre aceşti cromozomi determină sexul embrionului. Celula feminină are în mod normal doi cromozomi sexuali identici XX. Celula masculină are doi cromozomi sexuali diferiţi XY. Spermatozoizii sunt deci de două feluri deoarece, în timpul meiozei, este prezent un singur cromozom al perechii. Un ginosperm este purtător al cromozomului X iar un androsperm este purtător al cromozomului Y. Dacă un ginosperm fertilizează ovulul, fetusul va fi deci feminin şi dacă un androsperm fertilizează ovulul, fetusul va fi masculin.
Androspermii, mai mici ca talie, au un flagel mai lung, se mişcă mai repede şi sunt mai vulnerabili la schimbările de pH vaginal decât ginospermii. Se crede că, pentru a concepe un fetus masculin, relaţia sexuală trebuie să aibă loc în momentul ovulaţiei sau foarte aproape de acesta. Androspermii ajung mai repede la ovul decât ginospermii. Aceştia din urmă se mişcă mai greu şi pot rezista în faţa acidităţii vaginale, aşteptând ca ovulul să fie liber. De aceea, pentru a concepe un fetus feminin, relaţia sexuală trebuie să aibă loc cu câteva zile înainte de ovulaţie.
Be Sociable, Share!